Waling Dijkstra Toernooi

Waling Dijkstra schaaktoernooi 2022
Toernooireglement

 1. Het toernooi wordt gespeeld in de Provinciale Bibliotheek Tresoar, Boterhoek 1 te Leeuwarden. Dit gebouw staat tegenover de Oldehove in het centrum van de stad.
 2. Het toernooi vindt plaats op vrijdag 11 november 2022 tot en met zondag 13 november 2022 en telt 6 ronden.
 3. Aanvangstijdstippen van de ronden:
  Ronde 1: vrijdag 11 november 2022 om 19:00 uur
  Ronde 2: zaterdag 12 november 2022 om 9:00 uur
  Ronde 3: zaterdag 12 november 2022 om 14:00 uur
  Ronde 4: zaterdag 12 november 2022 om 19:00 uur
  Ronde 5: zondag 13 november 2022 om 9:00 uur
  Ronde 6: zondag 13 november 2022 om 13:45 uur
 4. Inschrijven voor het toernooi kan via de website van het toernooi: wd.philidor1847.nl
  Op de inschrijvingswebsite staat aangegeven hoe het inschrijfgeld kan worden overgemaakt.
 5. De aanmelding voor het toernooi is op vrijdag 11 november 2022 van 18:15 tot 18:45 uur.
  Prijsuitreiking: 13 november 2022 rond 18:00 uur.
 6. Er wordt gespeeld volgens de FIDE-regels voor het schaakspel (de officiële Nederlandse vertaling van januari 2018). Een exemplaar van deze regels is in de speelzaal aanwezig.
 7. Er wordt gespeeld in één groep, de indeling wordt gemaakt volgens het systeem ‘Zwitsers op rating’.
 8. Het speeltempo is per persoon 90 minuten plus 30 seconden per zet voor de hele partij.
 9. Het vallen van de vlag mag alleen geconstateerd worden door de spelers, de arbiter of door de wedstrijdleider aangewezen assistent-arbiters. Toeschouwers dienen zich te allen tijde te onthouden van enig commentaar op lopende partijen.
 10. Noteren van de zetten is verplicht voor de hele Het is verplicht om te noteren op het notatiebiljet dat door de organisatie beschikbaar is gesteld. Het witte notatievel dient na de partij bij de organisatie te worden ingeleverd, de gele doorslag kan worden behouden.
 11. Een bye (vrije ronde) is mogelijk in elke ronde mits dit tijdig is aangemeld. Voor ronde 1 is dat bij inschrijving en voor de overige ronden vóór het einde van de voorgaande ronde. Voor byes in de ronden 1 t/m 4 wordt éénmaal ½ punt toegekend, andere byes leveren geen punten op.
 12. De verzuimtijd is 60 minuten na het in artikel 3 (hierboven) vastgestelde aanvangstijdstip. Zie verder artikel 6.7.1 van de FIDE-regels voor het Schaakspel.
 13. Tijdens de wedstrijden is het een speler verboden om een mobiele telefoon of ander elektronisch hulpmiddel bij zich te dragen. Als geconstateerd wordt dat een speler zo’n apparaat bij zich draagt, dan zal een passende straf uitgedeeld worden, die kan variëren van een waarschuwing tot verlies van de partij. Een dergelijk apparaat, mits uitgeschakeld, mag wel opgeborgen worden in een jas of een tas. Spelers die klaar zijn met hun partij en toeschouwers mogen geen gebruik maken van hun mobiel in de speelzaal.
 14. Het prijzengeld bedraagt:
  € 600
  2. € 400
  3. € 200
  4. € 100
  5. € 50
  Naast de hoofdprijzen zijn er nog prijzen in drie ratinggroepen. Tijdens de tweede ronde worden de groepsgrenzen en de prijzen van de overige groepen bekendgemaakt. Het totale prijzengeld is, afhankelijk van het aantal deelnemers, rond € 2.500.
 15. Bij gelijk eindigen op punten worden geldprijzen gedeeld. Winnen van meer dan één geldprijs is niet mogelijk. Prijzen dienen door de betrokken speler bij de prijsuitreiking in ontvangst te worden genomen. Niet opgehaald prijzengeld wordt niet achteraf uitbetaald.
 16. Als er twee of meer personen op de gedeelde eerste plaats eindigen, is de speler met de hoogste TPR toernooiwinnaar. Indien die gelijk is wordt de titel gedeeld.
 17. De uitslagen worden doorgegeven aan de KNSB voor verwerking in de KNSB-rating.
 18. Tijdens het toernooi worden er foto’s gemaakt, die voor de toernooisite gebruikt kunnen worden. Deelnemers die hiertegen bezwaar hebben kunnen dat bij aanvang van het toernooi bij de wedstrijdleiding/organisatie te kennen geven.
 19. Voor de eerste ronde wordt een Commissie van Beroep ingesteld, bestaande uit drie spelers. Tevens worden er twee reserveleden benoemd.
 20. Tegen een beslissing van de wedstrijdleiding is protest mogelijk. Dit dient binnen een half uur na het einde van de partij schriftelijk te worden ingediend bij de wedstrijdleiding.
 21. Een ingediend protest wordt onverwijld voorgelegd aan de Commissie van Beroep. De uitspraak van de Commissie van Beroep is voor alle partijen bindend.
 22. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.