Waling Dijkstra Toernooi

Speelzaal
Tresoar, Boterhoek 1, tegenover de Oldehove

Wedstrijdleiding
Erwin Denissen

Organisatie
Eddie Scholl 06 – 4284 5560  ecscholl33@gmail.com
Eelke Heidinga
Rein de Boer